Výbuch zemního plynu, Divadelní, Praha

Účel posudku

Účelem posudku bylo zjistit, zda plynové zařízení instalované v objektu Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1, které je napojeno na středotlaký plynovod z ulice Divadelní, mohl být nebo byl zdrojem úniku zemního plynu a následného výbuchu dne 29. 4. 2013.

Zjištěné informace

Na základě provedené prohlídky zařízení a zkoušek mohu prohlásit, že zařízení instalované v objektu Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1, které provozuje společnost Řízení letového provozu České republik, státní podnik, bylo v době provedení zkoušek dne 13. 6. 2013 těsné (s výjimkou zařízení, které nemohlo být odzkoušeno, protože bylo výbuchem poškozeno nebo s ním bylo po události manipulováno např. z důvodu demontáže plynoměru, nebo ověřovacích zkoušek provedených vyšetřujícími orgány).

Bylo zjištěno, že toto zařízení jako celek nebylo zdrojem úniku plynu vedoucímu k výbuchu 29. 4. 2013. Příčinou poškození potrubí byly bludné proudy dlouhodobě působící na potrubí uložené v ulici Divadelní, což již dále šetřil jiný soudní znalec.