Šimáčkova, Brno-Líšeň

Účel posudku

Účelem posudku bylo zjistit důvod, proč v městské části Brno-Líšeň došlo v samostatném přízemním objektu 2+1 k otravě rodiny spalinami, resp. oxidem uhelnatým, a k úmrtí obyvatelky.

Zjištěné informace

Dle šetření HZS unikal oxid uhelnatý z karmy v koupelně. Vlastním šetřením bylo však zjištěno, že nebezpečný oxid uhelnatý unikal nikoliv z karmy v koupelně, ale z plynového kotle PROTHERM KOO 12 na chodbě.

Přičinou bylo nedostatečné větrání a přisávání vzduchu z venkovního prostoru. Větrací průduch v komoře pro plynový kotel vedoucí do nepoužívaného komínového tělesa byl v půlce zazděn a tím znefunkčněn. Nedostatečné větrání způsobilo pak i to, že docházelo ke kondenzaci vody ze spalin a jejímu stékání do spotřebiče, což způsobilo jeho vysoké znečištění. K tomu navíc docházelo dlouhodobě, což vysvětluje i časté bolesti hlavy prakticky všech členů rodiny, kteří zde bydleli.