Otrava oxidem uhelnatým, Dvůr Králové nad Labem

Účel posudku

Účelem posudku z roku 2022 bylo zjistit, příčinu úmrtí osob v bytě, kde byl umístěn v koupelně plynový kombinovaný kotel.

Zjištěné informace

Na základě provedené prohlídky zařízení a zkoušek bylo zjištěno, že prioritní příčinou bylo nedostatečné větrání a zajištění přísunu vzduchu pro spalování, zejména po výměně oken za plastová. Zároveň v době těsně před událostí bylo v provozu odsávací zařízení - digestoř v kuchyni, což způsobilo obrácený tah spalin a ty začaly volně unikat do místnosti. taktéž události silně napomohlo, že kotel nebyl po celou dobu provozu servisován a tudíž množství oxidu uhelnatého ve spalinách byl extrémní.