Znalecké posudky plynových zařízení

Jaké posudky plynových zařízení zajišťujeme

Nabízíme posouzení stavu plynových zařízení – například posouzení větrání a přísunu vzduchu pro plynové spotřebiče na zemní plyn a LPG (propan), plynové kotelny (ČSN 07 0703), zajištění měření zjištění tahových poměrů metodou 4 Pa dle TPG 704 01 a zajištění měření spalin a oxidu uhelnatého CO ve spalinách.

Kromě toho zjišťujeme přičiny poruch na plynových zařízeních, posouzení stavu plynových a jiných zařízení, a to z hlediska vhodnosti umístění, posouzení zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (nebezpečná zóna 0, 1, 2, 3 dle ČSN EN 60 079-10 a NV č. 406/2004 Sb.). Pomůžeme vám také při výběru zařízení, navrhneme možná alternativní řešení.

Zjišťujeme také přičinu výbuchu zemního plynu, LPG (propan, propan-butan) nebo jiného plynu či přičinu vzniku nadměrného množství oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách a předkládáme návrhy na opatření a řešení nestandardních situací.

Řešili jsme již více než 60 případů (znalecké posudky plynových zařízení), mezi nimi například výbuch zemního plynu v Blansku – Lažánky (2004), otrava oxidem uhelnatým v Bohuslavicích u Zlína (2006), výbuch propan-butanu ve Veselí nad Moravou (2009), výbuch zemního plynu v ulici Divadelní, Praha (2013), výbuch zemního plynu v ulici Dejvická, Praha (2017), otrava oxidem uhelnatým na ulici Šimáčkova, Brno (2018) a Jateční (2018) a další.

Nejčastější příčiny úmrtí

Mezi nejčastější příčiny úmrtí a smrtelných nehod na plynových zařízeních patří otrava spalinamy, resp. otrava jedovatým oxidem uhelnatým CO, který vzniká při nedokonalém spalování. Další nebezpečí hrozí při vytvoření výbušné směsi hořlavého plynu (např. acetylen, zemní plyn, LPG a další) se vzduchem a jeho následní iniciace – za vzniku výbuchu a požáru.