Zavedení systému BOZP

Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavedení systému BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je klíčové pro každou organizaci, která dbá na bezpečnost svých zaměstnanců a dodržování právních předpisů. Naše služby zahrnují komplexní pokrytí oblasti BOZP, abychom zajistili, že vaše pracoviště splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nabízíme

  • Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP: Revidujeme a aktualizujeme dokumentaci v souladu s organizačními, technickými a legislativními změnami.
  • Poradenství a konzultace: Nabízíme odborné rady ohledně poskytování ochranných pracovních prostředků a přípravu technologických předpisů z hlediska bezpečnosti.
  • Provádění zkoumání rizik: Analyzujeme rizika spojená s pracovními procesy a navrhujeme opatření pro minimalizaci nebezpečí.
  • Kontrola dodržování předpisů: Provádíme pravidelné kontroly dodržování normativních a legislativních požadavků v oblasti BOZP.
  • Školení a výchova v oblasti BOZP: Poskytujeme školení zaměřené na prevenci nehod a správné postupy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Evidence a vyšetřování pracovních úrazů: Zajišťujeme vyšetřování příčin pracovních úrazů a jejich správnou evidenci.
  • Protiúrazová prevence a povědomí o BOZP: Stanovujeme procesy a aplikujeme programy zaměřené na prevenci úrazů i zvyšování povědomí o důležitosti BOZP v pracovním prostředí.

Náš tým odborníků se zaměřuje na to, aby vaše pracoviště bylo bezpečné a zdravé pro všechny zaměstnance i ostatní osoby. S námi budete mít jistotu, že vaše organizace bude plnit nejenom zákonné požadavky, ale také se postará o zdraví a bezpečnost vašich pracovníků.