Revize tlakových zařízení a parních a kapalinových kotlů

Revize tlakových zařízení

Nabízíme revize a kontroly TNS a vzdušníků dle ČSN 69 0012, revize a kontroly zásobníků na LPG dle ČSN EN 12 817 a ČSN EN 12 819. Revize a zkoušky TNS, zásobníků kryogenním plynů např. na kyslík a dusík. Dále pak tlakové zkoušky tlakových nádob (TNS), školení obsluhy tlakových zařízení a vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu tlakových zařízení.

Provádíme provozní revize, vnitřní revize, těsnostní a tlakové zkoušky parních a kapalinových kotlů a ostatních tlakových nádob, kotlů 3. a 4. třídy dle ČSN 07 0710, školení topičů.

Zákonné lhůty dle NV č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012 a ČSN EN 12 817,  ČS 07 0710,ČSN 69 7258 ČSN EN ISO 21009-3 a další.

  • Provozní revize kotlů: jedenkrát 6 měsíců, obvykle jedenkrát 3 měsíce
  • Revize TNS: jednou ročně
  • Vnitřní revize kotlů a těsnostní zkouška : jednou za jeden rok .
  • Školení obsluhy tlakových zařízení: jednou za tři roky
  • Vnitřní revize TNS: jednou za pět let
  • Tlakové zkoušky TNS: jednou za 10 let.