Revize tlakových zařízení

Revize tlakových zařízení

Nabízíme revize a kontroly TNS a vzdušníků dle ČSN 69 0012, revize a kontroly zásobníků na LPG dle ČSN EN 12 817 a ČSN EN 12 819. Dále pak tlakové zkoušky tlakových nádob (TNS), školení obsluhy tlakových zařízení a vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu tlakových zařízení.

Zákonné lhůty dle vyhl. ČÚBP 18/1979 Sb., ČSN 69 0012 a ČSN EN

Revize TNS jednou ročně
Kontroly zásobníků LPG jednou za dva roky
Školení obsluhy tlakových zařízení jednou za tři roky
Vnitřní revize jednou za pět let
Tlakové zkoušky TNS jednou za devět let (zásob. LPG 12–20 let)

Naše kvalifikace

Revizní technik tlakových zařízení, tlakové nádoby stabilní (TNS).

Revizní technik kotlů 3. a 4. třídy.