Revize tlakových zařízení

Revize tlakových zařízení

Nabízíme revize a kontroly TNS a vzdušníků dle ČSN 69 0012, revize a kontroly zásobníků na LPG dle ČSN EN 12 817 a ČSN EN 12 819. Dále pak tlakové zkoušky tlakových nádob (TNS), školení obsluhy tlakových zařízení a vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu tlakových zařízení.

Zákonné lhůty dle vyhl. ČÚBP 18/1979 Sb., ČSN 69 0012 a ČSN EN

  • Revize TNS: jednou ročně
  • Kontroly zásobníků LPG: jednou za dva roky
  • Školení obsluhy tlakových zařízení: jednou za tři roky
  • Vnitřní revize: jednou za pět let
  • Tlakové zkoušky TNS: jednou za devět let (zásob. LPG 12–20 let)