Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

Provádíme revize a kontroly plynových zařízení pro topné a technické plyny, např. na zemní plyn, LPG (propan-butan) a další plyny včetně mediciálních, VTL, STL, NTL, revize plynovodů a plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení dle např. ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 38 6462.

Dále provádíme revize a kontroly tlakových stanic dle TPG 402 01, odpařovacích stanic technických plynů a čerpacích stanic na LPG (TPG 304 01) a další. Dále pak provádíme revize kotelen nad 50 kW dle ČSN 07 0703 a plynových spotřebičů do 50 kW dle TPG 704 01, odborné prohlíčky kotelen dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a školení obsluh plynových zařízení.

Nezapomínáme ani na vypracování Místních provozních řádů (MPŘ) pro plynová zařízení dle ČSN 38 6405 a dalších prováděcích předpisů nebo vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu a údržbu plynových zařízení.

Zákonné lhůty dle vyhl. ČÚBP 85/1978 Sb.

  • Kontroly plynových zařízení: jednou ročně
  • Odborné prohlídky kotelen: jednou ročně
  • Revize plynových zařízení: jednou za tři roky
  • Školení obsluhy plynových zařízení: jednou za tři roky