Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

Provádíme revize a kontroly plynových zařízení pro topné a technické plyny, např. na zemní plyn, LPG a další plyny včetně mediciálních. VTL, STL, NTL, revize plynovodů a plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení , regulačních stanic, plynových kotlů (nikoliv servis) a a hořáků, včetně pecí a kogeneračních jednotek, , dle např. ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 07 0703, ČSN 06 3003, TPG 500 02, TPG 811 01.

Provádíme také revize a kontroly zařízení na LPG (propan, propan-butan,, například čerpací stanice LPG dle TPG 304 01 zásobníky na propan, propanové hospodářství dle TPG 402 01 a revize zařízení pro pohon motorových vozidel dle TPG 403 01.

Nezapomínáme ani na vypracování Místních provozních řádů (MPŘ) pro plynová zařízení dle ČSN 38 6405 a dalších prováděcích předpisů nebo vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu a údržbu plynových zařízení.

Zákonné lhůty dle NV Č. 191/2022 Sb.

  • Kontroly plynových zařízení: jednou ročně
  • Odborné prohlídky kotelen: jednou ročně
  • Revize plynových zařízení: jednou za tři roky
  • Školení obsluhy plynových zařízení: jednou za tři roky