Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

Provádíme revize a kontroly plynových zařízení pro topné a technické plyny, např. na zemní plyn, LPG (propan-butan) a další plyny včetně mediciálních, VTL, STL, NTL, revize plynovodů a plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení dle např. ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 38 6462.

Dále provádíme revize a kontroly tlakových stanic dle TPG 402 01, odpařovacích stanic technických plynů a čerpacích stanic na LPG (TPG 304 01) a další. Dále pak provádíme revize kotelen nad 50 kW dle ČSN 07 0703 a plynových spotřebičů do 50 kW dle TPG 704 01, odborné prohlíčky kotelen dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a školení obsluh plynových zařízení.

Nezapomínáme ani na vypracování Místních provozních řádů (MPŘ) pro plynová zařízení dle ČSN 38 6405 a dalších prováděcích předpisů nebo vypracování bezpečnostních předpisů pro obsluhu a údržbu plynových zařízení.

Zákonné lhůty dle vyhl. ČÚBP 85/1978 Sb.

Kontroly plynových zařízení jednou ročně
Odborné prohlídky kotelen jednou ročně
Revize plynových zařízení jednou za tři roky
Školení obsluhy plynových zařízení jednou za tři roky

Naše kvalifikace

Revizní technik plynových zařízení bez omezení rozsahu (A, B, C, D, E, F, G).