Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Služby k přepravě nebezpečných věcí

Nabízíme úvodní audit (analýza stávajícího stavu společnosti), vypracování zprávy z auditu, poradenství k problematice ADR a RID, kontroly silničních vozidel pro přepravu nebezpečných věcí a jejich značení dle ADR a zpracování firemní směrnice dle ADR a RID.

Dále nabízíme základní školení zaměstnanců dle ADR a RID či specifická školení, vypracování přepravních dokumentů (např. nákladní nebo přepravní list) dle ADR a RID, vypracování výročních zpráv dle ADR a RID, zpracování zpráv o mimořádných událostech dle ADR a RID a návrh či pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle ADR a RID.