Požární ochrana

Komplexní služby týkající se požární ochrany

V oblasti požární ochrany vám nabízíme audit zajištění požární ochrany, školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO, nebo například odbornou přípravu – školení požárních preventivních hlídek, školení preventistů požární ochrany a vypracování kompletní dokumentace požární ochrany pro ČR.

Dále zajišťujeme dokumentaci o začlenění činností s vysokým požárním nebezpečím (PN) nebo se zvýšeným požárním nebezpečím (PN), posouzení požárního nebezpečí (PPN), požární řády, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární poplachové směrnice (PPS), řád ohlašovny požárů, stanovení podmínek požární bezpečnosti, evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů (DZP), dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)  a operativní karty – například pro čerpací stanice PHM a LPG a další nezbytnou a potřebnou dokumentaci vyžadovanou zákonem o PO.

Kromě výše uvedeného jsme tu také za účelem požárních preventivních prohlídek pracovišť s vysokým (minimálně jednou za tři měsíce), se zvýšeným (minimálně jednou za šest měsíců) a bez zvýšeného (minimálně jednou ročně) požárního nebezpečí.

  • Vysoké požární nebezpečí: jednou za tři měsíce
  • Zvýšené požární nebezpečí: jednou za šest měsíců
  • Bez zvýšeného požárního nebezpečí: jednou ročně